Bostad Bostadspriserna i Sverige steg med säsongsrensade 0,6 procent i november, jämfört med i oktober. Det visar SBAB Booli Housing Price Index, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Den månadsvisa säsongsrensade prisuppgången är därmed något under långsiktiga trenden på 0,7 procent. Villapriserna steg med säsongsrensade 0,5 procent, även det lite under trend. Lägenhetspriserna steg 0,7 procent, också det något under trenden.

”Säsongsrensade siffror för Sverige som helhet visar att prisförändringen i november låg något under den normala för både hus och lägenheter. Det handlar dock än så länge mer om en nedväxling i den månatliga ökningstakten än något stort fall”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije till Nyhetsbyrån Direkt.

De faktiska priserna visade en blandad bild i november, med en svag utveckling i Norra Sverige men starkare i de sydligaste delarna av landet.

”Även om vi ser relativt stora prisnedgångar på både lägenheter och hus i Norra Sverige skulle jag säga att vi – sett till att slutet av hösten och förvintern brukar vara en lugn period på bostadsmarknaden – har en fortsatt stabil utveckling på den svenska bostadsmarknad som helhet”, säger Robert Boije i en kommentar.

SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån I år
Lägenheter      
Storstockholm -0,6 2,6 6,7 8,3
Storgöteborg -0,3 0,6 5,4 4,9
Stormalmö 0,2 0,9 11,4 9,3
Norra Sverige -1,4 -0,7 12,0 13,9
Mellersta Sverige 0,4 0,6 9,5 8,8
Södra Sverige 1,5 2,1 10,3 8,4
Hus        
Storstockholm 0,4 0,9 12,7 10,4
Storgöteborg 0,9 2,3 12,3 11,5
Stormalmö 1,5 0,2 13,2 15,0
Norra Sverige -3,2 -3,3 13,6 12,8
Mellersta Sverige -1,0 -0,9 14,5 15,2
Södra Sverige 1,0 -1,9 14,1 13,9

 

Bild: SBAB Booli säsongsrensade bostadspriser Sverige

image

Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser

image

Bild: SBAB Booli huspriser

image