Bostad Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna dämpas, men en klar majoritet tror fortsatt på stigande priser framöver. Det visar SBAB Boolis kvartalsvisa boprisindikator, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

På ett års sikt tror nu 65 procent av de som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 4 procent tror att det kommer att sjunka. I maj var motsvarande andelar 74 respektive 2 procent.

På tre års sikt tror 63 procent på en prisuppgång och 3 procent spår en nedgång, jämfört med 70 respektive 2 procent för tre månader sedan.

Bland de som räknar med stigande bostadspriser är det i särklass vanligaste skälet till den prognosen ett högt efterfrågetryck i det egna bostadsområdet.

Bland de få bostadsägare som tror på sjunkande bostadspriser är de vanligaste anledningarna stigande boräntor, politiska åtgärder som till exempel ändrade skatteregler samt svagt efterfrågetryck i det egna bostadsområdet.

SBAB:s index visar en betydligt mindre nedgång i optimismen jämfört med SEB:s och Erik Olsson:s respektive index, som bygger på svar från delvis andra grupper.

”Trots att det nu finns flera tecken på en betydligt svalare bostadsmarknad är till synes optimismen stor om den framtida prisutvecklingen bland de som redan äger sin bostad”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

Bild: Nettotal boprisförväntningar

image