Bostad Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter att falla kraftigt, till en rekordlåg nivå. Över 80 procent av bostadsägarna tror också att fortsatt höjda elpriser kommer att bidra till fallande bostadspriser. Det visar SBAB Boolis kvartalsvisa boprisindikator, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Det är en dramatisk omkastning i bostadsägarnas prisförväntningar på bara några månader. I början av året var det en stor majoritet av bostadsägarna som trodde på fortsatt stigande bostadspriser på ett års sikt. Efter den senaste tidens bostadsprisfall och prognoser om fortsatt stigande bostadsräntor är det nu i stället en stor majoritet som tror på fortsatt fallande bostadspriser. Det är den mest pessimistiska synen sedan vi började mäta detta”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

På ett års sikt tror nu 18 procent av de som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 45 procent tror att det kommer att sjunka, motsvarande ett nettotal på -27 procent. I maj var motsvarande andelar 36 respektive 23 procent, och därmed ett nettotal på 13 procent.

På tre års sikt är det fortsatt en majoritet som tror på stigande priser, även om förväntningarna även här är rekordlåga. 37 procent tror på en prisuppgång och 19 procent spår en nedgång, jämfört med 44 respektive 15 procent för tre månader sedan.

Bland de bostadsägare som tror på sjunkande bostadspriser är den överlägset vanligaste anledningen stigande boräntor.

Bland de få som räknar med stigande bostadspriser är det fortsatt vanligaste skälet till den prognosen ett högt efterfrågetryck i det egna bostadsområdet.

SBAB fortsätter att ställa en extrafråga om i vilken grad bostadsägarna tror att bostadspriserna kommer att påverkas om elpriserna fortsätter att öka. Nu svarar 82 procent att de påverkas, upp från 78 procent för tre månader sedan och 70 procent i början av året.

”Mot bakgrund av elprisernas utveckling den senaste tiden är detta inte särskilt förvånande. De höga elpriserna har nu seglat upp som ett snart större problem för småhusmarknaden än de stigande bostadsräntorna. Utmaningen torde vara särskilt stor i Syd- och Mellansverige”, säger Robert Boije.

Bild: Nettotal boprisförväntningar

image