Bostad Huspriserna sjönk i alla regioner i december och allra mest i Storgöteborg. Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Norra Sverige. Det visar SBAB Booli Housing Price Index. Bostadspriserna i Sverige steg dock med säsongsrensade 0,6 procent i december, jämfört med i november.

”Med undantag för Storgöteborg, ligger lägenhetspriserna nu under all time high i samtliga regioner. De senaste tre månaderna har lägenhetspriserna fallit med nästan 6 procent i Norra Sverige. Här sticker prisfallet ut jämfört med övriga regioner”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB, i en kommentar.

Den månadsvisa säsongsrensade prisuppgången är därmed något under långsiktiga trenden på 0,7 procent. Villapriserna steg med säsongsrensade 0,5 procent, även det något under trend. Lägenhetspriserna steg 0,8 procent, i stort sett i linje med trenden.

De faktiska priserna visade på brett fallande priser i december, 

Bild: SBAB Booli säsongsrensade bostadspriser

 

image

 

 

 

SBAB Booli boprisindex baseras på verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud. Det finns inga siffror för hela Sverige eftersom vikten mot Stockholm blir för hög.

 


Prisutveckling procent    m-m      3 mån     12 mån       I år
Lägenheter
Storstockholm 0,1 0,9 8,5 0,0
Storgöteborg 1,2 0,9 5,9 0,0
Stormalmö -0,9 -0,2 8,3 0,0
Norra Sverige -2,2 -5,9 11,7 0,0
Mellersta Sverige -0,4 -0,9 8,3 0,0
Södra Sverige -0,3 0,2 8,0 0,0
Hus
Storstockholm -0,6 0,4 9,9 0,0
Storgöteborg -2,5 -2,7 8,8 0,0
Stormalmö -0,8 -1,6 13,8 0,0
Norra Sverige -2,2 -6,5 10,7 0,0
Mellersta Sverige -0,6 -1,9 15,2 0,0
Södra Sverige -0,1 -0,4 13,9 0,0

Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser

 

image

 

Bild: SBAB Booli huspriser

 

image