Bostad Lägenhetspriserna visade en bred nedgång i juli, vilket inte kan förklaras av säsongsmässiga faktorer. Det visar SBAB Booli Housing Price Index. I Storstockholm sjönk lägenhetspriserna med 2,6 procent.

”Man ska vara försiktig med att tolka enskilda månadsutfall, men det blir mer och mer tydligt att vi gått in i ett betydligt lugnare läge på bostadsmarknaden. Vi har nu haft två månader med röda siffror i storstadsområdena. Den negativa utvecklingen för lägenheter under juli kan inte förklaras av normala säsongsmönster”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB, i en kommentar.

Villapriserna sjönk med 3,4 respektive 4,4 procent i Storgöteborg respektive Stormalmö, efter en period där villapriserna ökat mer än lägenhetspriserna.

SBAB Booli boprisindex baseras på verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud. Det finns inga siffror för hela Sverige eftersom vikten mot Stockholm blir för hög.

 


Prisutveckling procent    m-m      3 mån     12 mån       I år
Lägenheter
Storstockholm -2,6 -1,9 7,7 3,4
Storgöteborg -0,7 0,3 6,2 3,5
Stormalmö 0,0 -0,4 13,2 7,4
Norra Sverige -0,8 1,3 13,0 11,7
Mellersta Sverige -2,8 -1,6 5,8 3,6
Södra Sverige -2,2 -1,7 7,9 4,6
Hus
Storstockholm 0,3 -0,9 17,5 8,2
Storgöteborg -3,4 -2,6 12,1 5,2
Stormalmö -4,4 -2,8 16,2 9,0
Norra Sverige 0,4 6,2 22,1 16,6
Mellersta Sverige -0,1 2,2 20,2 16,6
Södra Sverige 0,8 2,5 18,6 14,2

Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser

 

image

 

Bild: SBAB Booli huspriser

 

image