Bostad Bostadspriserna i Sverige ökade i snitt 1,8 procent i februari, en uppgång för andra månaden i rad. Den säsongsrensade trenden indikerar däremot en fortsatt negativ prisutveckling, med -0,6 procent. Det visar SBAB Booli Housing Price Index, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

SBAB konstaterar att bostadspriserna fortsatte att stiga på bred front i februari, vilket är lite förvånande med tanke på den kraftiga ränteuppgången och Riksbankens avisering om att fler höjningar står för dörren.

”Gissningsvis sker dock många affärer just nu mellan personer som varit inne på bostadsmarknaden ett tag och som säljer och köper i samma marknad. Med en lägre belåning är de inte heller lika känsliga för stigande räntor som många nya yngre bostadsköpare”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB.

Den underliggande trenden, då säsongseffekter och andra tillfälliga effekter rensats bort, ser inte riktigt lika ljus ut.

”Även om vi de senaste två månaderna sett en viss ljusning på särskilt lägenhetssidan, visar dessa siffror att det är för tidigt att blåsa faran över för fortsatta prisfall. Ännu har vi nog inte sett den fulla effekten på bostadspriserna av Riksbankens redan gjorda men även förväntade nya räntehöjningar”, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg i januari med 2,1 procent för Sverige som helhet, medan den säsongsrensade trenden uppgick till +0,1 procent. I Storstockholm var det däremot en säsongsrensad uppgång med 0,2 procent.

Villapriserna steg med 1,7 procent, med den säsongsrensade trenden på -1,4 procent.

SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån Från max
Lägenheter      
Storstockholm 2,2 4,3 -7,8 -8,7
Storgöteborg 1,1 3,4 -10,4 -11,4
Stormalmö 0,6 3,8 -8,6 -9,6
Norra Sverige 6,2 1,6 -7,6 -9,9
Mellersta Sverige 0,6 2,5 -9,2 -9,2
Södra Sverige 2,7 1,4 -10,9 -11,3
Hus        
Storstockholm 3,6 0,3 -16,7 -16,8
Storgöteborg 3,3 -0,1 -15,7 -16,0
Stormalmö 1,3 0,6 -14,8 -16,5
Norra Sverige 0,9 -2,9 -10,7 -13,1
Mellersta Sverige -2,3 -2,7 -15,8 -16,9
Södra Sverige 2,0 -2,6 -15,0 -16,1

 

Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser

image

Bild: SBAB Booli huspriser

image

Bild: SBAB Booli säsongsrensad trend bostadspriser

image