Bostad Hela 90 procent av statliga SBAB:s nya bolånekunder valde rörlig ränta i december – en total scenförändring jämfört med året innan. Lägre rörliga än bundna räntor kan vara en anledning till det, enligt bolånebankens ekonom Claudia Wörmann. 

I december valde 90 procent av SBAB nya villa- och bostadsrättskunder rörlig ränta på sina bolån. Månaden dessförinnan uppgick motsvarande andel till 80 procent för villaköparna och 85 procent bland bostadsrättskunderna, visar färsk statistik från den statliga bolånebanken (se tabeller längre ned).

När det gäller resterande andel valde 6 procent av villaköparna att binda hela sitt bolån i december och 4 procent en mix av bunden och rörlig ränta. Samtidigt beslutade endast 3 procent av bostadsrättskunderna att binda hela bolånet och 7 procent föredrog en kombinerad lösning.

Jämfört med december 2021 handlar det om en total omsvängning i bolånetagarnas sätt att agera. Vid den tidpunkten bestämde sig 42 procent av SBAB:s nya villakunder för att välja enbart rörlig ränta respektive 52 procent bland bostadsrättskunderna. 

Bostadsköparnas agerande kan ha flera möjliga förklaringar, konstaterar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

– Ett skäl kan vara att den rörliga räntan under december var lägre än bolåneräntorna för bolån med längre bindningstid. En annan påverkansfaktor kan vara att många prognoser räknar med att den rörliga räntan förväntas att fortsätta ligga under de längre bundna räntorna, säger hon i en kommentar.

– Sammantaget bidrar detta förmodligen till att så pass många valde rörlig ränta på sitt bolån, tillägger Claudia Wörmann.

Boendeekonomen slår därefter fast att tiden med låga bolåneräntor är förbi och hushållen får leva med betydligt högre månadskostnader. 

– Om jag ska försöka vara lite peppande i den här ganska dystra situationen, så finns det något positivt i att många hushåll troligen har behövt sätta sig in i sin egen boendeekonomi mer ingående än tidigare. Det är nog många som nu har räknat på hur en högre ränta påverkar hushållsekonomin och var smärttröskeln går, kommenterar Claudia Wörmann, och fortsätter:

– Det finns också sannolikt en större benägenhet att hålla koll på ränteprognoserna. Den kunskapen bär man med sig och har nytta av inför framtiden.

Tabell 1: Sammanställning över hur SBAB:s nya villakunder valde att göra med bindningstiden på sina bolån under respektive period. Källa: SBAB.

Villalån  December, 2022 (%) November, 2022 (%) Oktober, 2022 (%) December, 2021 (%) December, 2020 (%)
Allt bundet 6 8 9 44 55
Endast rörligt (tre månader) 90 80 79 42 31
Mix 4 12 12 14 14


Tabell 2:
 Sammanställning över hur SBAB:s nya bostadsrättskunder valde att göra med bindningstiden på sina bolån under respektive period. Andel i procent. Källa: SBAB.

Bostadsrättslån December, 2022 (%) November, 2022 (%) Oktober, 2022 (%) December, 2021 (%) December, 2020 (%)
Allt bundet 3 8 8 35 32
Endast rörligt (tre månader) 90 85 87 51 53
Mix 7 7 7 14 15