Energikrisen De europeiska energipriserna löper amok och handlas på rekordhöga nivåer. Det riskerar att skapa sociala oroligheter i de länder som drabbas hårdast. Men de höga priserna bör även sätta press på en del bolags vinstmarginaler, skriver Saxo Banks chefsstrateg Peter Garnry i en analys.

Det är på den danska bankens sajt som Garnry målar upp ett något dystopiskt scenario på energimarknaden.

”Europa, och till viss del USA, drabbas just nu av en prischock med galopperande el- och energipriser. En kombination av låga naturgaslager och ovanligt lågt utbud från sol-, vind- och vattenkraft gör att priserna rusar samtidigt som vintern närmar sig”, skriver Garnry,

För att kompensera det låga utbudet eldas de smutsiga kolkraftverken men det är dyrt eftersom utsläppsrätterna också ligger på rekordnivåer.

En av de värst drabbade länderna är Storbritannien som de senaste dagarna fått se elpriset rusa till motsvarande mellan 20 och 30 kr per kilowattimme. Det kan jämföras med den sydsvenska rekordpriserna på uppemot 2 kr per kilowattimme, rapporterar TT.

Enligt Peter Garnry har flera brittiska elbolag gått i konkurs efter prischocken, eftersom de inte kunnat täcka kundernas fastprisavtal.

Men även södra och östra Europa är hårt drabbat.

”Bulgarien, Portugal, Spanien, Rumänien och Kroatien har alla höga elpriser vilket gör att södra och östra Europa är stora förlorare när elpriserna stiger”, skriver Garnry.

Det är till och med så illa att mellan 10 och 20 procent av européerna lever i ”energifattigdom”, det vill säga de har inte råd att värma sina bostäder till en komfortabel temperatur.

”De galopperande elpriserna riskerar att skapa sociala oroligheter i Europa”, skriver Garnry och minns de franska ”gula västarna” som under 2018 protesterade mot högre bränslepriser.

Men det är förstås inte bara hushållen som drabbas av de höga energipriserna. När hushållens elräkningar stiger minskar konsumtionen av andra varor och tjänster vilket påverkar företagen. Samtidigt får energislukande bolag betala dyrt och i slutändan är det något som kan spilla över på aktiemarknaden, men där är vi inte riktigt ännu, menar Saxos Peter Garnry.

”När det gäller tajming tror vi inte att rapporterna för det tredje kvartalet kommer att visa på någon större vinstpress från högre energipriser. Men vi tror att flera bolag i de framåtblickande delarna av rapporterna kommer att flagga för att de högre energipriserna kan tynga vinstmarginalerna framöver. Det kan göra att börssentimentet blir negativt i samband med att rapporterna släpps under oktober och november”, skriver Saxos Peter Garnry