En grupp handlare samlas på New York-börsens handelsgolv.

Börsen Börserna i USA och Europa har bjudit på en stark uppgång den senaste månaden. Om kurserna ska fortsätta stiga behöver förmodligen en av två saker inträffa, enligt danska Saxo Bank. 

På en månad har amerikanska S&P 500 och det breda europeiska Stoxx 600 avancerat omkring 6 respektive 9 procent medan Stockholmsbörsen rusat 10 procent. Börserna har därmed hämtat igen en del av årets kraftiga nedgång. 

Men om kurserna ska fortsätta uppåt även nästa år behöver förmodligen en av två saker inträffa, uppger danska Saxo Bank i en marknadsanalys, som finanssajten Marketwatch tagit del av. 

Antingen måste bolagens intjäning öka eller så krävs det att marknaden värderar upp deras befintliga vinster.

En uppvärdering är inte helt otänkbar om investerarna skulle bli mer ännu mer optimistiska, vilket kan ske om centralbanken Federal Reserve signalerar ett kursbyte och lättar på bromspedalen, enligt bankens chefsstrateg Peter Ganry.  

Däremot så gott som utesluter han det andra scenariot, det vill säga stigande bolagsvinster. Peter Ganry anser till och med att de som hoppas på oförändrade vinstnivåer är ”väldigt naiva”, enligt Marketwatch. 

Nu ligger prognosen för de amerikanska S&P 500-bolagens sammanräknade vinst per aktie det kommande året på 235,34 dollar. Det motsvarar en tillväxt på 7 procent jämfört med vinstförväntningarna för 2o22, vilket Peter Ganry bedömer vara alldeles för högt. 

Chefsstrategen pekar på att vinstprognosen för det kommande året bara ligger 4 procent under tidigare toppnivåer, trots att bolagens marginaler nu pressas tillbaka. 

Att vinstförväntningarna fortfarande är så pass höga förklarar Peter Ganry genom att rikta en känga mot analytikerna. De är ofta långsamma när det kommer till att justera sina prognoser baserat på ny information, uppger chefsstrategen. 

För närvarande indikerar marknadens prissättning av S&P 500 utifrån nästa års vinst- och intäktsprognoser att bolagen levererar en nettomarginal på i snitt 12,2 procent. Det är samma nivå som uppmättes i september räknat på de tolv föregående månaderna, enligt Peter Ganry och Saxo Bank.

Antagandet att börsbolagen kan försvara sina marginaler på den nivån även under nästa år är ”frikopplat” från verkligheten, fortsätter han. 

Chefsstrategen pekar bland annat på bolagen själva lyfte pressen på marginalerna i sina rapporter för tredje kvartalet. Enligt Saxo Bank var det framför allt löneökningar och stigande energi- och råvarukostnader som påverkade lönsamheten i bolagen negativt.