SAXLUND: RAMAVTAL MED SINFRA FASTSTÄLLT EFTER KÄND TILLDELNING

2021-05-28 10:57:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Saxlunds ramavtal med Sinfra för småskalig värmeproduktion som tilldelats tidigare och aviserades den 12 maj, är nu giltigt då ingen överklagat tilldelningsbeslutet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som meddelades i samband med tilldelningen har ramavtalet en maximal omfattning under den tvååriga avtalstiden på 400 miljoner kronor och gäller från den 1 juni 2021 till 1 juni 2023. Ingen volym garanteras under avtalsperioden.Direkt-SE