Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2021

2022-03-31 17:30:00

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 28 april 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com.

Saxlund Group ABs årsredovisning finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida.  

För mer information kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

MFN