SAXLUND: EBITDA-RESULTATET BLEV 2,4 MLN KR 4 KV

2022-02-16 11:25:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Saxlund redovisar en nettoomsättning på 50,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (33,2), vilket innebär en omsättningsökning med 51 procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 2,4 miljoner kronor (-10,8) och resultatet efter skatt uppgick till 0,3 miljoner konor (-12,2).

Saxlund skriver i bokslutskommunikén att orderingången varit tillfredställande och att den under kvartalet och efter kvartalets utgång uppgått till cirka 100 miljoner kronor.

"Vi har därmed en orderbok som är något större än vid samma tidpunkt 2021. Vi har ambitionen, som understryks av en stark sales pipeline och en bra orderbok, att fortsätta växa i förhållande till 2021 under 2022", skriver vd Stefan Wallerman i rapporten.Direkt-SE