I annonssamarbete med SAVELEND

ANNONS Med en inflationstakt på över 6 % i april har vi en situation i Sverige som vi inte sett sedan tidigt 90-tal. Förutom högre priser och räntehöjningar innebär det också att det är viktigare än på väldigt länge att säkerställa att sparpengar sätts i arbete och genererar avkastning.

Över 2000 miljarder svenska kronor ligger idag på sparkonton helt utan, eller med väldigt låg, sparränta. Med nuvarande inflationstakt innebär det att köpkraften i kapitalet minskar med drygt 6 % per år. Vad finns det då för alternativ? Finns det sätt att sätta sina pengar i arbete utan att stoppa in dem i aktier och fonder nu när börsen är väldigt volatil? Det gör det absolut, och ett sådant alternativ är att spara i krediter.

Krediter är en välkänd och beprövad investeringsform som tack vare teknikens utveckling numera kan erbjudas till alla. Genom att dela upp kapitalet på många olika krediter och kredittyper når man också en naturlig diversifiering då risken delas upp både sett till koncentration per kredit och kredittyp – så som företagslån, fastighetskrediter, konsumentlån och liknande. Det kräver inga förkunskaper och skapar dessutom möjlighet till ett månatligt kassaflöde.

Placeringsguiden uppmärksammar krediter som investeringsform i sitt test där de under drygt tre års tid har jämfört de svenska P2P-plattformarna Lendify (numera Lunar), Brocc och SaveLend. 

Bäst i test blev SaveLend och du kan läsa testet i sin helhet här. 

“Vi är självklart mycket glada över att utses till bäst i test, inte minst i ett så gediget test som pågått under så lång tid. Det är ett väldigt fint betyg och bevisar att vi lyckas bra med vårt primära syfte – att leverera avkastning. Vårt existensberättigande ligger i vad vi levererar till våra sparare, säger SaveLend Groups vd Ludwig Pettersson.

Med en osäker omvärld och rusande inflation följer förstås risken för ökade kreditförluster och det är något bolaget är väl medvetna om.

“Vi arbetar proaktivt med att monitorera lånen och är förberedda på att justera våra kreditmallar. Vi har i de flesta avtal också möjlighet att justera räntan vid behov, som vid ändrade marknadsförutsättningar. Jag känner mig helt trygg med att nettoavkastningen kommer att vara fortsatt positiv över tid”, förklarar Ludwig Pettersson.

Börsåret har minst sagt startat svajigt med gott om röda siffror. För SaveLends sparare har avkastningen dock fortsatt att ticka in.

“Snittavkastningen på sparplattformen för de senaste 12 månaderna ligger på 9,4 % efter kreditförluster och avgifter, vilket är en fantastisk siffra och det är en bred bas av olika typer av krediter som ligger bakom den, säger Ludwig.”

Just nu erbjuder SaveLend en insättningsbonus för såväl nya som befintliga sparare för att fira att bolaget varit börsnoterat i ett år. Gå in på savelend.se och sätt dina pengar i arbete redan idag – Money shouldn’t sleep!

Detta är en annons från SaveLend och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.