Satsar på svensk chokladoffensiv

Satsar på svensk chokladoffensiv

Publicerad 2010-08-19 09:52

Cloetta ska ta tillbaka sin position på den nordiska marknaden. Fazerskilsmässan är glömd – nu är det bröllopspraliner som gäller.

Knappt två år efter skilsmässan från finländska Fazer är det tilltufsade konfektyrbolaget redo för en återgång till historiska rörelsemarginaler och en tillväxt en bra bit över det långsiktiga målet på 3 procent. Lyckas detta är bolaget värt 20–30 procent mer än dagens marknadsvärde på 900 miljoner kronor eller 37 kronor per aktie.

Och även om mycket återstår att bevisa finns flera faktorer som talar för att det nygamla Cloetta kommer att lyckas.

Att giftermålet med Fazer inte var lyckligt har väl alla förstått vid det här laget. Efter åtta års gnissel gick bolagen åt olika håll hösten 2008. Cloettas försäljning av produkter från Fazer, som stod för cirka 40 procent av omsättningen, upphörde i januari 2009. Däremot kvarstår den tidigare uppdragstillverkningen åt Fazer – och vice versa – men till marknadsmässiga villkor.

Cloetta och aktieägarna blev långt ifrån lottlösa efter separationen men satt samtidigt med en alldeles för stor kostnadskostym. Framför allt gällde det försäljning, marknadsföring och administration, områden som sedan dess successivt återanpassats till Cloetta som soloaktör. Även om marginalen till viss del redan stärkts och ligger på drygt 3 procent på rullande tolv månader är det först från och med i sommar som effekterna kommer att synas fullt ut i resultaträkningen.

Att anpassa sortimentet efter säljkanalen är ett annat sätt som Cloetta ska arbeta mer med för att optimera priserna och få upp rörelsemarginalen till de historiska nivåerna på mellan 6 och 8 procent.

Det innebär att stora påsar med Polly ska säljas på storköpen medan mindre påsar ska sälja på bensinmacken. Det görs med fördel i samband med nylanseringar, något som det var tunnsått med under Cloetta- Fazerperioden. Att Cloetta är på hugget visar inte minst satsningen på praliner i samband med bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel.

Samtidigt har bortglömda produkter som chokladkakan Tarragona fått nytt liv och nykomlingen Good markerar en satsning på ekologiska produkter där kunderna är villiga att betala lite mer.

Annars är det generellt svårt att få igenom prishöjningar på denna extremt konkurrensutsatta marknad med alltifrån Nestlé, Cadbury och Kraft till butikernas egna varumärken att kämpa mot. Efter en period av kraftig tillväxt verkar dessa nu stabilt stå för runt 10 procent av de marknadssegment som Cloetta verkar inom i Norden.

Medan en anpassad kostnadskostym, ett mer kanalanpassat sortiment och en effektivare produktion ska lyfta marginalerna kommer nya lanseringar och en återhämtning på marknader där Cloetta tappat fotfäste att få upp tillväxten de närmaste åren till mellan 6 och 7 procent. Det är dubbelt så högt som det långsiktiga målet runt 3 procent och ska göras på en marknad som knappt växer. Därför gäller det att ta marknadsandelar. Geografiskt är det inte helt oväntat att det är Finland som blivit mest eftersatt men även till viss del Norge, Danmark och den så kallade travel-försäljningen, det vill säga på flyg, båt med mera.

En starkare krona spelar också Cloetta i händerna då samtliga inköp görs i euro. Prima vore det även om de två senaste månadernas kräftgång i det rekordhöga kakaopriset skulle hålla i sig så att det fick genomslag på Cloettas terminskontrakt som normalt löper på 9–12 månader.

Skuldfritt och med en stark kassa har Cloetta inga problem att klara av räkenskapsårets negativa kassaflöde som är en effekt av investeringar i en ny chokladlinje, större lager än vanligt inför bröllopet samt utbetalning av tidigare avsatta omstruktureringskostnader.

Med en finansiellt stark storägare i ryggen, familjen Svenfelt som kontrollerar 76 procent av rösterna och 54 procent av kapitalet, och en kassa som vid utgången av maj innehöll cirka 200 miljoner kronor öppnar sig många nya förvärvsmöjligheter för Cloetta. Men efter den misslyckade fusionen med Fazer kan man nog inte förvänta sig något i närtid.

Några nya stora investeringsbehov föreligger inte varför kassaflödet väntas återgå till det normala under räkenskapsåret 2010/2011. Samtidigt lär Cloettas nästa kvartalsrapport, tillika bokslutsrapport för innevarande räkenskapsår, innehålla utdelning. I fjol gick aktieägarna bet när det gäller utdelningen på grund av den rådande turbulensen och det svaga resultatet.

Rapporten för tredje kvartalet, som sträcker sig fram till sista maj, ger tillförsikt och visar på potentialen i Cloetta. Försäljningen ökade med 13 procent, bland annat på grund av ”Bröllopsserien”, och rörelsemarginalen gick från negativ till 1,5 procent. Nästa rapport, som är räkenskapsårets fjärde kvartal, är Cloettas säsongsmässigt svagaste men försäljningen i samband med bröllopet och ytterligare effekt av en anpassad kostnadskostym gör att det inte behöver se lika tufft ut som i fjol då resultatet före skatt backade 25 miljoner kronor.

VA ser ett bolag med potential till ordentlig förstärkning i såväl marginaler som i försäljning och rekommenderar köp med riktkurs 50 kronor.

Av Jill Bederoff

Leif R Jansson/SCANPIX smakstart. Cloettas vd Curt Petri hängde på försommarens bröllopsyra med nya praliner.