Satsa på fina gatan

Satsa på fina gatan

Publicerad 2010-02-26 08:36

VA har hittat tre bolag med de rätta adresserna i portföljen.

I Veckans Affärers senaste fastighetsgenomgång våras föreslog vi att man skulle satsa på de mest riskfyllda fastighetsbolagen – det vill säga de med hög belåning och med kort räntebindningstid.

Nu är det dags att göra tvärtom. I dag ska man satsa pengar i fastighetsbolag som har de sundaste finanserna med bostäder eller kontor på riktiga A-adresser där kontoren i stort sett alltid är uthyrda oavsett konjunktur.

Veckans Affärers fastighetstrio blir därför denna gång Lundbergs prestigebygge Hufvudstaden, bröderna Paulssons Fabege som har tonvikten av sitt bestånd i Stockholm där arbetslösheten inte slagit så hårt, samt Wallenstam vars fastighetsbestånd fortfarande till hälften består av bostäder.

Wallenstam redovisade i sin niomånadersrapport en 15-procentig ökning av kassaflödet före investeringar och försäljningar.

I år kommer det löpande kassaflödet fortsätta att förbättras eftersom det lär bli hyreshöjningar på bostäder på 2–4 procent även 2010 samt det faktum att bolagets räntesäkringar på den korta delen av låneportföljen pressade upp tremånaderslånen till 4,6 procent. I år blir dessa räntor klart lägre.

Bolaget har dessutom bestämt sig för att satsa ytterligare nästan 400 miljoner kronor på vindkraftverk och köpte i början av året ett vattenkraftverk i Bankeryd i Småland för 31 miljoner kronor. Det är investeringar som redan har ökat i värde med tanke på vädret.

Hufvudstaden handlas i dag till 56 kronor per aktie. Substansvärdet uppgår till 62 kronor per aktie och rimligen ska aktien med tanke på beståndet värderas i nivå med substansvärdet. Potentialen i Hufvudstaden är inte särskilt stor men tämligen säker.

Fabege är den mest riskfyllda av VA:s fastighetstrio. Aktien handlas dock fortfarande lågt och ligger kvar på nästan halva kursen jämfört med toppkursen 2007. Substansrabatten är nästan 30 procent och projektportföljen med en stor del Stockholmsobjekt intressant. VA tror dessutom på ökad vinst i år.

Stureplan är aldrig fel. Kungsgatan, Stureplan och Birger Jarlsgatan är Stockholmsadresser där risken för vakanser är minimal. STEFAN MATTSSON/aftonbladet bild