SATS: JUSTERAT EBITDA-RESULTAT MINSKADE TILL -32 MLN NOK 4 KV

2021-02-09 07:22:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den norska gymkedjan Sats redovisar ett ebitda-resultat på 216 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2020, mot 381 miljoner norska kronor samma kvartal året före.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Det justerade ebitda-resultatet blev -32 miljoner norska kronor (155) och nettoresultatet var -95 miljoner (19). Intäkterna uppgick till 846 miljoner norska kronor (1.036), varav medlemskapsintäkter stod för 605 miljoner norska kronor (813).

Antalet anläggningar uppgick vid kvartalets utgång till 253, att jämföra med 248 vid utgången av år 2019. Antalet medlemmar minskade till 628.000, mot 687.000 i slutet av föregående år.

Sats har planer för ytterligare expansion i Norden och på att göra ytterligare investeringar för att förbli en ledande leverantör av träningstjänster i regionen.

"Bolaget har visat sig klara av att behålla medlemsbasen under den period då alla klubbar höll öppet under tredje kvartalet, och vi är trygga med att kunna upprepa den framgångsrika återhämtningen även efter den andra vågen av stängda anläggningar", skriver Sats i rapporten.Direkt-SE