Aktie Det kommer inte att bli någon v-formad återhämtningskurva i efterfrågan på flygbiljetter efter covid-19, men den nuvarande verksamhetsmodellen kommer vara lika relevant efter krisen, säger SAS vd Rickard Gustafson i ett konferenssamtal.

SAS har formerat tre olika faser i återgången mot det normala: Reserestriktioner, upprampning och ”den nya normaliteten”, säger Rickard Gustafson.

”Man måste ha klart för sig att kostnaderna kommer tillbaka fullt ut när vi tar tillbaka flygen i verksamhet, men på grund av brister i efterfrågan så kommer inte intäkterna att vara tillbaka, vilket kommer bli kostsamt. Det är inget som bara drabbar SAS”, säger han.

Det finns ett antal frågeställningar kring upprampningsfasen, bland annat att det kommer bli svårt att harmonisera reglerna för att resa över gränser när världen undan för undan öppnar upp i olika faser.

I slutet av 2022 förväntar sig SAS att en ny normalitet ska vara på plats. Men även då väntas efterfrågan vara lägre än innan krisen, vilket är en konsekvens av tät korrelation mellan BNP och efterfrågan på flygresor.

”Vi har använt den här tiden till att utvärdera vår verksamhetsstrategi, och vi har landat i att modellen från före krisen är lika relevant efter krisen, med ett rent fokus på de som reser ofta i Skandinavien med huvudfokus på huvudstäderna. Köpenhamn kommer även fortsättningsvis att vara vår huvudbas”, säger han.

SAS aktie sjönk med omkring 10 procent efter rapporten, som summerade ett resultat på -3,7 miljarder kr mot en omsättning på 5,3 miljarder kr.