Sektor Flygbolaget SAS ska tillsammans med Vattenfall, Shell och Lanzatech undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF) med Lanzajet-tekniken "Alcohol to Jet" i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande från de fyra bolagen.

”I stället för att använda ny fossil råvara till produktionen ska det syntetiska flygbränslet framställas med fossilfri el och infångad koldioxid från fjärrvärme”, uppges det.

Målet är att en ny produktionsanläggning ska framställa upp till 50.000 ton syntetiskt flygbränsle per år, förutsatt ett framtida investeringsbeslut.

Det syntetiska flygbränslet benämns elektrobränsle. Systemet har utvecklats av Lanzatech och det amerikanska energidepartementets Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

Vid full produktion skulle anläggningen kunna förse SAS med upp till 25 procent av flygbolagets globala behov av hållbart flygbränsle år 2030, heter det.

Ambitionen är att driftsätta den nya produktionsanläggningen omkring 2026-2027. Den är tänkt att placeras i närheten av Forsmark.

”Vår gemensamma satsning som ska möjliggöra storskalig produktion av ett mer hållbart flygbränsle är en fantastisk chans att snabbare få ut bränslet på marknaden vilket i sin tur kan påskynda SAS omställning till netto nollutsläpp”, säger SAS vd Anko van der Werff.

Vattenfall ska undersöka områdena fossilfri elförsörjning, vätgasproduktion och infångning av koldioxid medan Shell ska titta närmare på bränsleproduktion, logistik och fungera som köpare av elektrobränslet. Lanzatech står för expertisen inom gasfermentering som handlar om att framställa etanol av inkommande gasströmmar. Parterna ska också licensiera Lanzajet-tekniken ”Alcohol to Jet” som konverterar etanolen till elektrobränsle. SAS deltagarroll är som potentiell köpare av elektrobränslet.