SAS trafiktal - december 2022

2023-01-10 11:00:00

I december flög nästan en och en halv miljon passagerare med SAS, en ökning med 50 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade med 13% jämfört med samma period 2020. Jämfört med förra månaden, minskade antalet passagerare med 12% samtidigt som kapaciteten minskade med 7%. Kabinfaktorn för december var 72%, en förbättring med 15 procentenheter jämfört med december förra året.

"Den positiva trenden som observerats under hösten fortsatte och i december reste 1,5 miljoner passagerare med SAS, en ökning med nästan 50% jämfört med december 2021. Vi koncentrerar oss nu på att öka kapaciteten inför den förväntade hektiska sommarsäsongen. Under månaden släppte vi vårt utökade sommarprogram, med 20 nya rutter och mer än 5000 flygningar per vecka till mer än 100 destinationer", säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik Dec22 Förändring1 Nov22-Dec22 Förändring1
(reguljär och
charter)
ASK, säteskilometer 2 714 12,7% 5 647 16,2%
(milj.)
RPK, 1 945 41,6% 3 959 38,1%
passagerarkilometer
(milj.)
Kabinfaktor 71,7% 14,6 pp 70,1% 11,1 pp
Antal passagerare 1 470 47,5% 3 137 35,0%
(000)

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk Dec22       vs    Dec21 Nov22-Dec22 vs Nov21- Dec21
utveckling,
reguljärtrafik
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 54,2% 33,6% 78,9% 42,4%
Europa/Intraskand 35,4% 2,5% 19,6% 3,5%
Inrikes 26,5% -1,3% 20,1% 4,5%

Preliminär yield och PASK Dec22 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,03 14,8% 9,1%
PASK, SEK 0,73 44,2% 37,1%

Dec22
Punktlighet (ankomst 15 56,2%
minuter)
Regularitet 97,9%
Förändring av totala 77,7%
koldioxidutsläpp
Förändring av 2,7%
koldioxidutsläpp per
säteskilometer
Koldioxidkompensation av 41,5%
passagerarrelaterade
utsläpp

Definitioner:
RPK - Passagerarkilometer
ASK - Säteskilometer
Kabinfaktor - RPK/ASK
Yield - Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK - Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer - SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp - Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 10 januari 2023 kl. 11.00 CET.

Cision