Sektor SAS-koncernens reguljära passagerartrafik, RPK, sjönk 89,5 procent i januari, jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av SAS månadsstatistik.

Under januari månad flög 280.000 passagerare med SAS, en minskning med 28 procent jämfört med december, då efterfrågan var högre under helgerna. I jämförelse med januari månad förra året, minskade antalet passagerare med cirka 85 procent.

Jämfört med december minskade SAS kapaciteten med 15 procent, vilket motsvarar en minskning med nästan 78 procent i jämförelse med föregående år.

Kabinfaktorn uppgick till 30 procent, en minskning med cirka 3 procentenheter mot december och hela 37 procentenheter jämfört med föregående år.

Under januari månad har nya reserestriktioner införts i Skandinavien och inom övriga EU-regionen.

”Återinförda och utökade restriktioner har kraftigt minskat efterfrågan på flygresor vilket föranlett att SAS tvingats anpassa såväl erbjudna destinationer som avgångar efter rådande förutsättningar. De utökade begränsningarna gör att vi bedömer att efterfrågan och därmed vår kapacitet kommer ligga kvar på fortsatt låga nivåer under resten av vintersäsongen”, kommenterar vd Rickard Gustafson.

SAS valutajusterade yield, intäkten per passagerarkilometer, ökade med 29,8 procent i januari, jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask-nivån, passagerarintäkter i relation till reguljär tillgänglig flygstol, var samtidigt ned 40,9 procent.