Aktie Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att ålägga flygbolaget SAS ett vite till följd av bolagets informationshantering i anslutning till utbrottet av pilotstrejken den 4 juli 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

”SAS offentliggjorde ett regulatoriskt pressmeddelande avseende strejken så snart det var möjligt, men av tekniska skäl publicerades pressmeddelandet några minuter efter att nyheten nått medierna utanför lokalerna för medlingen”, skriver SAS.

”Att nyheten nådde media några minuter innan det regulatoriska pressmeddelandet publicerades är naturligtvis mycket olyckligt och Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till följd därav beslutat att ålägga SAS ett vite motsvarande 3 gånger SAS årsavgift till börsen”, heter det vidare.

SAS har vidtagit åtgärder för att förstärka de rutiner som ska säkerställa att insiderinformation inte når ut i media innan bolaget slutfört distributionen av ett regulatoriskt pressmeddelande, står det.