Aktie SAS passagerartrafik mätt som RPK föll över 80 procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Men flygbolaget ser viss återhämtning. Det gäller framförallt inrikestrafiken, medan efterfrågan på resande inom Europa och interkontinentalt är fortsatt svagt.

SAS reguljära passagerartrafik mätt som RPK, intäkt per passagerarkilometer, minskade med 83,9 procent i juli, jämfört med motsvarande månad året innan. Kabinfaktorn för reguljärtrafiken uppgick till 50,6 procent i juli, en nedgång med 32,6 procentenheter jämfört med juli föregående år.

Det framgår av SAS månadstrafikrapport för juli månad.

Bolaget fortsätter att återuppta flygningarna till sina destinationer, allteftersom efterfrågan återvänder och resebegränsningarna lättar, heter det.

Jämfört med juni ökade antalet passagerare med nästan 300.000, men minskade med 2,5 miljoner jämfört med samma period förra året. Inrikestrafiken visar starkast återhämtning, medan efterfrågan på resande inom Europa och interkontinentalt är fortsatt svagt, skriver bolaget.

”Vi märker en fortsatt långsam återhämtning av efterfrågan, i linje med våra förväntningar”, skriver vd Rickard Gustafson.