Aktie SAS hade intäkter på 28.361 miljoner kronor under perioden 1 november 2021 till 30 september 2022. Periodens resultat var -7.117 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av att SAS ger månatliga finansiella rapporter till amerikansk domstol.

Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 10.149 miljoner kronor.