Aktie Flygbolaget SAS har nått en överenskommelser med ytterligare två leasegivare, som står för totalt sju flygplan, om ändrade villkor i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inklusive de ändrade avtalen med leasegivare som SAS offentliggjorde den 5 oktober har flygbolaget nu nått avtal med sammanlagt tolv leasegivare, som står för sammanlagt 43 flygplan, som en del av chapter 11-processen.

SAS uppger att bolaget genom de ändrade leasingavtalen är på god väg att uppnå de planerade årliga kostnadsbesparingarna om åtminstone 850 miljoner till 1,0 miljarder kronor i minskade kostnader för flygplansleasing och minskade kapitalkostnader, vilket utgör en viktig del i att uppnå de årliga kostnadsbesparingarna om 7,5 miljarder kronor till räkenskapsåret 2026 som en del av SAS Forward-planen.

”Bolaget avser att fortsätta förhandlingarna med vissa andra av sina leasegivare för att åstadkomma ytterligare ändringar i befintliga leasingavtal”, uppges det vidare.