Aktie Flygbolaget SAS publicerar siffror över den finansiella utvecklingen sedan bolaget delat information med konkursdomstolen i USA. 

Intäkterna uppgick under perioden november 2021-augusti 2022 till 24.596 miljoner kronor. Nettoresultatet låg på -6.570 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickas ut med anledning av att SAS lämnat viss finansiell information till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt.

Den senaste delårsrapporten från SAS avsåg perioden november 2021-juli 2021, alltså en månad mindre än för de siffror som nu lämnats. Under räkenskapsårets nio första månader låg intäkterna på 21.173 miljoner kronor och nettoresultatet var -5.810 miljoner kronor. Enligt de nya siffror som publicerades på måndagen var alltså SAS intäkter i augusti 3.423 miljoner kronor och nettoresultatet -760 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick per den 31 augusti 2022 till 6.117 miljoner kronor. Per den 31 juli var motsvarande siffra 6.148 miljoner kronor.

SAS kommer att publicera ett pressmeddelande i samband med ingivande av varje månatlig rapport.