Aktie SAS meddelar det slutliga utfallet bolagets företrädesemission, vilket visar att cirka 2,9 miljoner stamaktier, motsvarande cirka 84 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för motsvarande cirka 6,4 procent mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Tillsammans utgör teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 90,5 procent av de erbjudna aktierna.

Därmed kommer emissionsgarantin som lämnades av bolagets huvudaktieägare, den danska och den svenska staten, att delvis tas i anspråk, innebärande att den danska och den svenska staten, utöver sina pro rata-andelar, sammanlagt kommer att teckna ytterligare cirka 328 miljoner stamaktier, motsvarande cirka 9,5 procent av de erbjudna aktierna.

Sammanlagt kommer därmed drygt 3,4 miljoner stamaktier, motsvarande 100 procent av de erbjudna aktierna, att emitteras i företrädesemissionen varvid SAS kommer att tillföras cirka 3.994 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Jag är tacksam för stödet vi fått från våra större ägare, den danska och svenska staten samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, genom hela rekapitaliseringsprocessen. Jag är också tacksam för det stöd och det förtroende som privata och institutionella investerare har visat oss genom att delta i företrädesemissionen, trots de utmaningar som flygindustrin genomgår. Blickar man framåt så är vårt fokus fortsatt att leverera på vår affärsplan, som avser att anpassa SAS till en marknad med lägre efterfrågan, för att återigen bli ett lönsamt och mer hållbart flygbolag när världen återhämtar sig från Covid-19-pandemin”, kommenterar SAS vd Rickard Gustafson.