Sektor SAS kommer förmodligen gå med rejäl förlust under 2021 och inte nå ett positivt kassaflöde förrän 2022, skriver Nordea i en analys efter flygbolagets bokslut på torsdagen.

Konkurrensen kommer även fortsättningsvis vara tuff i sektorn när trafiken återhämtar sig eftersom aktörerna kommer att försöka driva kassaflöde för att säkra överlevnaden, skriver bankens analytiker Hans-Erik Jacobsen och Sander Lie.

Fjärde kvartalets kostnader uppgick till 635 miljoner kr och under vintermånaderna kommer förmodligen kassan brännas i en än snabbare takt, men trots det har SAS tillräckligt med medel efter kapitalanskaffningen, skriver Nordeas analytiker.

”Vi håller med om att åtgärderna som initierats och tror att SAS kan ta marknadsandelar i hemmamarknaden, men värderingen är för hög enligt vår mening”, skriver analytikerna som upprepar sälj och riktkurs 1,20 kr.

För att nå det målet har en vinstmultipel på 10 applicerats på vinsten 816 miljoner kr, som var snittet mellan åren 2015-2019.

Nordeas analytiker poängterar samtidigt att samtliga estimat för SAS och flygbranschen är högst osäkra och att visibiliteten för närvarande är mycket låg beroende på pandemin och vaccindistributionens framfart.

Avseende fjärde kvartalets rapport är Nordeas analytiker liksom de flesta andra kollegor missnöjda med utfallet, något som gick att utläsa av snabbkommentarer under torsdagen.

Nordea spår nu att resultatet för 2021 landar i en förlust på nästan 9 miljarder kr.

”Hur som helst så tror vi att SAS kommer vara ett av de bolag som överlever mot bakgrund av dess starka position i Skandinavien”, skriver Nordea.