Rapport Flygbolaget SAS redovisar ett resultat före skatt under det brutna räkenskapsårets första kvartal på -2 597 miljoner kr, vilket ska jämföras med motsvarande förlust ifjol på -1 915 miljoner kr. Det framgår av delårsrapporten.

Nettoresultatet blev -2 442 miljoner kr (-2 033) och rörelseresultatet blev -1 329 miljoner kr (-2 150).

SAS omsättning uppgick till 5 545 miljoner kr (2 282).

Vd Anko van der Werff skriver i rapportens vd-ord att kvartalsresultatet fortsatt påverkas av den pågående pandemin. Omsättningen steg dock till 5 545 miljoner kr (2 282) i kvartalet.

”Normal säsongseffekt”

”När vi ser tillbaka på det första kvartalet ser vi en sjunkande efterfrågan. Det är en normal säsongseffekt, eftersom vintern vanligtvis är lugnare än sommar och höst. Antalet passagerare som flög med SAS minskade med 15 procent jämfört med föregående kvartal och kabinfaktorn var cirka 56 procent, en nedgång med 4 procentenheter jämfört med föregående kvartal, men med en kapacitet som motsvarade det fjärde kvartalet”, skriver han.

Han framlyfter också att det finns en osäkerhet kring hur covid-19-pandemin kommer att utvecklas.

”Ny plan för bolaget”

”Den senaste tiden har vi dock sett en ökning av biljettförsäljningen, vilket är lovande inför sommarperioden och SAS planerar för motsvarande 80 procent kapacitet jämfört med sommaren 2019”, skriver Anko van der Werff.

SAS ska genomföra en ”fullständig omvandling” av verksamheten vilket ska ske genom ett program som kallas SAS Forward. Det skriver vd Anko van der Werff i delårsrapporten.

”SAS kommer implementera åtgärder för att säkra konkurrenskraften på lång sikt. Tillsammans med det redan pågående arbetet med att utveckla en effektiv och lönsam verksamhet”, meddelar vd:n.

Sänker kostnader med 7,5 miljarder kr

Programmet innefattar ett antal delar. Bland annat ska de årliga kostnaderna sänkas med 7,5 miljarder kr.

”SAS kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att fortsätta sänka kostnaderna med en betydligt mer omfattande fördelning av kostnadsbördan mellan alla större intressentgrupper och fordringsägare”, säger Anko van der Werff.

Bolagets flotta, nätverk och produktutbud ska omvandlas. Därtill ska SAS stärka balansräkningen genom att minska skulderna och ta in nytt kapital.

”3,4 miljarder i kassan”

”De årliga kostnadsbesparingarna på 7,5 miljarder kronor inom SAS Forward-planen banar väg för en förstärkning av SAS balansräkning och stärker SAS likviditet kraftigt, för att göra det möjligt för SAS att fortsätta investera i nätverk, medarbetare och bränsleeffektiva flygplan”, skriver Anko van der Werff.

SAS likvida medel i slutet av kvartalet uppgick till 3,4 miljarder kronor, framgår av rapporten.