SAS informerar om utebliven ränteutbetalning på schweiziska obligationer som en del av den pågående chapter 11-processen

2023-01-11 12:51:41

Innehavarna av de Schweiziska obligationerna har underrättats om den uteblivna ränteutbetalningen i enlighet med villkoren för de Schweiziska obligationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS press office, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations: +46 70997 04 93

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net.

Cision