Aktie SAS har skulder på hela 58 miljarder kronor medan tillgångarna ligger på 60 miljarder. Det framgår av siffror som kommer att vara underlag för Chapter 11-processen i USA. 

SAS och de dotterbolag som omfattas av den frivilliga konkursprocessen Chapter 11 i USA kommer inom kort att ge in en finansiell redogörelse samt uppgifter om tillgångar och skulder till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA.

I samband med att dessa handlingar ges in till domstolen offentliggör SAS viss konsoliderad finansiell information för koncernen per den 30 juni 2022, som framgår av tabellen nedan:

image

Bild: SAS pressmeddelande

Den finansiella informationen ovan har inte reviderats eller översiktligt granskats av SAS revisor. SAS släpper sin delårsrapport för det tredje kvartalet, maj-juli, den 26 augusti.