Aktie SAS har ingått ett avtal om DIP-finansering om cirka 7,0 miljarder kronor med fonder som förvaltas av Apollo. Det framgår av ett pressmeddelande.

DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process.

DIP-finansieringen, tillsammans med likvida medel som genereras genom löpande verksamhet, gör det möjligt för SAS att fortsätta att uppfylla sina affärsförpliktelser genom chapter 11-processen.

DIP-finansieringen är strukturerad som ett lån med flera utbetalningstillfällen.

DIP-lånet kommer att löpa med en årlig ränta motsvarande den justerade referensräntan Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 9,0 procent, vilken låntagaren kan välja att betala kontant eller genom att räntebeloppet adderas till det utestående kapitalbeloppet.

DIP-finansieringen är föremål för godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt. SAS förväntar sig att Domstolen godkänner Bolagets DIP-finansiering i mitten av september 2022.