SAS har ännu inte nått en överenskommelse med SAS Scandinavias pilotföreningar

2022-07-18 21:29:34

Med anledning av spekulationerna i media vill SAS förtydliga att inget avtal ännu har tecknats mellan de två parterna. Medlingsprocessen fortsätter.

Cision