Aktie Handeln med aktier i SAS återupptogs på Oslobörsen klockan 13.20, vilket föregicks av en öppningscall klockan 13:05. Aktien handelsstoppades i Oslo tidigare under tisdagen.

Tisdagen var första dagen för handel utan rätt att teckna i bolagets företrädesemission, vilket medförde viss förvirring bland investerare. Aktien har handlats klart högre i Oslo än i Stockholm.