SAS ger in finansiella redogörelser samt uppgifter om tillgångar och skulder till amerikansk domstol och offentliggör viss finansiell information för koncernen

2022-08-03 03:00:00

Den finansiella information som ingår i SOFA- och SOAL-handlingarna har inte reviderats och baseras på SAS-bolagens rimliga ansträngningar att redovisa den finansiella informationen för varje enskilt bolag på icke-konsoliderad basis. Följaktligen kommer beloppen som anges i SOFA- och SOAL-handlingarna sannolikt att skilja sig, ibland väsentligt, från de konsoliderade koncernräkenskaperna som SAS presenterar i bolagets finansiella rapporter.

I samband med att dessa handlingar ges in till domstolen offentliggör SAS viss konsoliderad finansiell information för koncernen per den 30 juni 2022, se tabell nedan. Den finansiella informationen har inte reviderats eller översiktligt granskats av SAS revisor.

+---------------------------------+-----------------------------+
|Finansiell information, Koncernen|miljoner SEK (miljoner USD)1)|
+---------------------------------+-----------------------------+
| |1 nov 2021-30 juni 2022 |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Intäkter |19 443 (1 903) |
+---------------------------------+-----------------------------+
| |Per den 30 juni 2022 |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Summa tillgångar |60 183 (5 889) |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Summa skulder |58 606 (5 735) |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Likvida medel |7 788 (762) |
+---------------------------------+-----------------------------+

1) Belopp i SEK har omräknats till USD baserat på Riksbankens växelkurs SEK/USD om 10,2194 per den 30 juni 2022.

SAS kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet (november 2021-juli 2022) den 26 augusti 2022, i enlighet med bolagets finansiella kalender.

Ytterligare information om chapter 11-processen finns tillgänglig på bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen,https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA - inklusive Statements of Financial Affairs (SOFA) och Schedules of Assets and Liabilities (SOAL) - kommer att finnas tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, påhttps://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktionsrådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besökhttps://www.sasgroup.net

Cision