Rapport Flygbolaget SAS resultat före skatt och engångsposter under räkenskapsårets tredje kvartal (maj-juli) blev -1.237 miljoner kr (-784), framgår av delårsrapporten. Omsättningen ökade dock 57,64 procent.

SAS rörelseresultatet blev -876 miljoner kr (-2.729) och omsättningen uppgick till 3.982 miljoner kr (2.507).

SAS räknar med att resandet gradvis kommer att öka när allt fler människor vaccineras runt om i världen, men flygbolaget är medvetet om att efterfrågan har förändrats under pandemin.

Det skriver flygbolagets vd Anko van der Werff i delårsrapporten för det tredje kvartalet i bolagets räkenskapsår, maj-juli.

”SAS förväntar sig i framtiden fler fritidsresenärer och en ännu hårdare konkurrens. Dessutom bokar kunderna sina biljetter närmare inpå avresedatum, vilket innebär att förmågan att flexibelt skapa upp och ner kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för flygbranschen framöver”, kommenterar Anko van der Werff.

Arbetet med kostnadsbesparingar har fortsatt i form av sänkta personalkostnader och effektiviserad verksamhet.

”De totala rörelsekostnaderna kontrollerades strikt under kvartalet och landade på 4,9 miljarder kronor”, skriver SAS-vd:n.

Anko van der Werff noterar vidare i rapporten att bolaget trots pandemin har fortsatt att öppna nya linjer. Antalet flygningar mellan de skandinaviska huvudstäderna ökas, liksom flygningar på andra destinationer i nätverket som bedöms vara viktiga.