Rapport Flygbolaget SAS resultat före skatt och engångsposter under räkenskapsårets tredje kvartal blev -2.071 miljoner kr, att jämföra med förväntningar på -2.878 miljoner enligt Infront.

SAS omsättning uppgick till 2.507 miljoner kr för perioden (11.133). Här låg Infronts konsensusprognos på 1.712 miljoner kr.

Resultatet per aktie uppgick till -6,18 kr, mot förväntade -5,86 kr.

Efterfrågan på flygresor fortsätter enligt SAS att återvända långsamt och i enlighet med den återuppbyggnadsplan bolaget presenterade under andra kvartalet.

Det skriver SAS vd Rickard Gustafson i bolagets delårsrapport.

”Under kvartalet såg vi högst efterfrågan för inrikesresor och attraktiva europeiska sommardestinationer”, skriver han.

I juli hade SAS 8.700 avgångar, vilket representerar omkring 25 procent av förra årets offererade säteskilometer. Det var en ökning med cirka 20 procentenheter jämfört med den första månaden i kvartalet.

Under fjärde kvartalet räknar SAS med att fortsätta öka produktionen och bolaget förväntar sig att nå 30-40 procent av förra årets offererade säteskilometer i slutet av det fjärde kvartalet.