Aktie Den svenska och danska staten, vilka är huvudägare i SAS, är överens om att flygbolaget ska få tillgång till en kreditram på totalt 3,0 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Den pågående covid-19-pandemin har lett till att efterfrågan på flygresor har legat på låga nivåer under en längre tid, konstaterar SAS. Vidare gör marknadsförhållandena det svårt att förutspå hur efterfrågan kommer att utvecklas inför den viktiga sommarsäsongen, då kunder i hög grad väljer att boka sina biljetter med kort framförhållning.

”Rådande osäkerhet gör att tillgång till likviditet är avgörande för alla flygbolag. SAS har därför säkrat att det finns stöd hos huvudägarna, den danska och svenska staten, för att få tillgång till en kreditram uppgående till totalt 3,0 miljarder kronor”, skriver flygbolaget.

Kreditramen, som måste utformas i enlighet med EU:s statsstödsregler, är till för att skapa en likviditetsbuffert och ska ses som ett komplement till SAS pågående aktiviteter med kostnadsbesparingar och andra likviditetsstärkande åtgärder, heter det.