Krisen SAS bedömer att den rekapitaliseringsplan som bolaget nu tar fram kommer att omfatta nya medel om cirka 12,5 miljarder kronor "samt ytterligare åtgärder". Det framgår av ett pressmeddelande.

SAS skriver att regeringen på måndagen lagt fram en proposition till riksdagen om att stödja SAS med upp till 5 miljarder kronor. Därutöver, skriver SAS har den danska regeringen kommunicerat politisk enighet för en rekapitalisering av bolaget.

”Målet med rekapitaliseringsplanen är att säkerställa att SAS är fullt ut finansierat och att nivån på eget kapital kommer att vara som innan covid-19 när affärsvolymer återgår till nivåer rådande innan covid-19”, skriver SAS.

Bolaget för, som tidigare sagts, dialog med olika aktörer om rekapitaliseringen.

”Dessa åtgärder kommer att innefatta interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget, däribland innehavarna av SAS utestående obligationer och hybridobligationer”, skriver SAS och utlovar mer information i slutet av juni.