SAS: EU KAN SÖKA LÖSNINGAR SÅ SAS SLIPPER ÅTERBETALA STATSSTÖD

2023-05-11 13:47:07

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Ett handlingsalternativ för EU-kommissionen är att hitta lösningar som gör att SAS slipper betala tillbaka statsstöd från 2020 på 11 miljarder svenska kronor till Sverige och Danmark.

Det uppgav källor i kommissionen för Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

Trots att EU-domstolen på onsdagen ogiltigförklarade kommissionens godkännande från 2020 finns fortfarande möjligheter för klartecken inom EU:s regelverk.

I ett nytt beslut om godkännande måste kommissionen i så fall bemöta domens alla invändningar mot kommissionens ursprungliga beslut.

Det kan exempelvis ske genom att konstruktionen av stödet modifieras i samråd med Sverige och Danmark, att nya villkor ställs för stödet, att den juridiska motiveringen ändras eller att kompletterande information bifogas, sade källor i kommissionen till Nyhetsbyrån Direkt.

På onsdagskvällen sade kommissionens vice ordförande för statsstödsfrågor Margrethe Vestager att "alla alternativ finns på bordet" i detta skede.

Det innebär i praktiken två alternativ: överklagan eller ett nytt beslut som tar hänsyn till domen, sade kommissionens taleskvinna i statsstödsfrågor Arianna Podesta till Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

"I allmänhet kan kommissionen besluta att antingen överklaga domen till EU-domstolen eller anta ett nytt beslut om åtgärden, med beaktande av domstolens dom", sade hon.

Men ett nytt beslut kan alltså både vara positivt eller negativt och ändå följa domen.

"Vi har nu inga kommentarer till det specifika fallet. Vi kommer noggrant att studera domen och reflektera över möjliga nästa steg", fortsatte hon.

Onsdagens dom fälldes i EU-domstolens lägre instans, tribunalen. Domen kan överklagas till EU-domstolens högre instans.

Vidare lovar kommissionen att arbeta skyndsamt.

"Det är viktigt att ge flygbolaget juridisk säkerhet så snart som möjligt", sade Arianna Podesta vid en pressbriefing.

Men en källa i kommissionen underströk att det är viktigare att hitta en bra lösning än att fatta ett mycket snabbt beslut. Ingen deadline finns för återbetalning.

Statsstödet gavs i form av att Sverige och Danmark tecknade statliga hybridlån och nya stamaktier på totalt 11 miljarder svenska kronor.

Ryanair överklagade detta beslut. Ryanair har startat flera rättsprocesser mot andra statliga stöd till SAS och till andra flygbolag.

I en annan dom på onsdagen ogiltigförklarade EU-domstolen även kommissionens godkännande 2020 av Tysklands statsstöd på 6 miljarder euro till Lufthansa. En viktig skillnad är att Lufthansa redan har betalat tillbaka stödet.Direkt-SE