Aktie SAS tror att det kan dröja cirka två år innan efterfrågan i branschen når samma nivå som före covid-19-utbrottet. Det framgår av en kommentar från bolagets vd Rickard Gustafson i pressmeddelandet om trafiktalen för april.

”Även om ingen kan förutse exakt hur efterfrågan kommer att utvecklas under de kommande månaderna och åren, är det tydligt att det kommer att ta betydligt längre tid än tidigare förväntat. Vår bedömning är att det kommer att dröja till 2022 innan efterfrågan når nivåerna före covid-19”, citeras Rickard Gustafson.

Han påminner om att bolaget planerar att minska personalstyrkan med 5.000 tjänster och att bolaget säkrat en kredit om 3,3 miljarder kronor.

”Tillsammans med våra besparingsåtgärder kommer detta likviditetstillskott att ge oss tid att undersöka ytterligare möjligheter och ekonomiskt stöd för att kunna säkerställa vår verksamhet”, säger SAS vd.

Brutal nedgång i april

SAS-koncernens reguljära kapacitet minskade med 95 procent i april, jämfört med föregående år, till följd av den pågående covid-19-pandemin. Under april upprätthölls endast ett begränsat nätverk i Norge och Sverige.

Det framgår av SAS månadstrafikrapport för mars månad.

SAS reguljära passagerartrafik mätt som RPK, intäkt per passagerarkilometer, minskade med 98 procent i april, jämfört med motsvarande månad året innan. Kabinfaktorn för reguljärtrafiken uppgick till 26,6 procent i april, en nedgång med 48 procentenheter jämfört med april föregående år.

Flygbolagets valutajusterade yield, som är passagerarintäkter dividerat med RPK, var upp drygt 66 procent i april jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask, som är passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, var ned 41 procent.