Aktie SAS-koncernens enhetsintäkt RPK för bolagets reguljära passagerartrafik minskade med 0,7 procent i februari 2020, jämfört med motsvarande månad året innan. Det framgår av trafikrapporten från SAS på fredagen.

”Tillväxten i antal passagerare, enhetsintäkt och passageraryield utvecklades positivt i februari, med begränsad påverkan av Covid-19. Men på grund av utbrottet ser SAS framöver en avmattad efterfrågan och anpassar sitt nätverk och kapacitet därefter”, skriver SAS.

Kabinfaktorn för reguljärtrafiken uppgick till 65,3 procent i februari, en nedgång med 0,7 procentenheter jämfört med februari föregående år.

Flygbolagets valutajusterade yield, intäkten per passagerarkilometer, var upp 2,2 procent i februari jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask-nivån, passagerarintäkter i relation till tillgänglig flygstol, var upp 1,1 procent.

Drar ner ytterligare kapacitet

Flygbolaget SAS har vidtagit ytterligare åtgärder för att motverka de negativa effekterna som coronavirusutbrottet fått på flygtrafiken, framgår av en presskommuniké.

SAS reducerar nu även kapacitet på linjer med få bokningar, skriver flygbolaget, som tidigare i veckan meddelade ett flertal åtgärder för att minska kostnader och i samband med detta också drog tillbaka prognosen för året.

”Vi har sett en minskad efterfrågan på grund av Covid-19-utbrottet, på interkontinentala resor och resor till och från norra Italien, men även i andra delar av vårt nätverk”, säger vd Rickard Gustafsson.

Tillväxten i antalet passagerare, enhetsintäkten och passageraryielden utvecklades positivt i februari, med begränsad påverkan av Covid-19. Siffrorna för februari berör dock främst perioden innan utbrottet nådde Europa i större omfattning.

På grund av utbrottet ser SAS nu framför sig en avmattad efterfrågan och kommer under de nästkommande två månaderna att minska kapaciteten på sträckor inom Europa och Skandinavien. Utöver de redan inställda flygningarna till/från Fastlandskina, har SAS även valt att ställa in flygningar till Hongkong.

SAS aktie har tagit rejält med stryk de senaste dagarna och fortsatte ned med 3,6 procent vid 11-tiden på fredagen. Sedan massutbrottet i Italien kunde konstateras den 24 februari är aktien ned med nära 40 procent.