Aktie SAS och vissa av dess dotterbolag har lämnat in en frivillig ansökan om att i USA inleda ett så kallat chapter 11-förfarande, en rättslig process för finansiell rekonstruktion under tillsyn av federal amerikansk domstol. Det framgår av ett pressmeddelande.

SAS skriver att det förväntas kunna uppfylla sina fortsatta affärsförpliktelser på kort sikt. Bolaget hade likvida medel på 7,8 miljarder kronor vid halvårsskiftet.

Bolaget uppger också att det är i ”långt gångna” diskussioner med ett flertal potentiella långivare gällande ytterligare så kallad debtor-in-possession-finansiering (DIP) om uppemot 700 miljoner dollar (cirka 7,2 miljarder kronor).

”Beslutet fattades på tisdagsmorgonen”

Beslutet att lämna in en ansökan om finansiell rekonstruktion i enlighet med chapter 11 i USA togs vid ett styrelsemöte i SAS på tisdagsmorgonen.

Det sade bolagets styrelseordförande Carsten Dilling vid en presskonferens på tisdagen.

”Det var inte en direkt effekt av strejken. Vi visste hela tiden att det kunde bli relevant för oss att starta en domstolsprocess, som vi gör i dag. Men givetvis har strejken satt press på vår likviditet och fört processen vidare”, sade han.

SAS vd Anko van der Werff förnekade ett påstående att bolaget började planerna för att genomgå ett chapter 11-förfarande redan i november i fjol.

”Strejken har accelererat beslutet”

”Det är helt osant. Vi har sagt att det är en brist på framsteg inom SAS Forward och att brist på framsteg kunde leda till domstol. Strejken har accelererat detta. Vi har varit öppna med att det kan hända, om inte parterna kommer till bordet”, sade Anko van der Werff.

Beslutet att starta processen just i USA togs enligt Carsten Dilling sedan bolaget gått igenom möjligheterna i andra länder.

”Vi har sett till det vi behöver göra och kommit fram till att det amerikanska regelverket är det bästa för bolaget”, sade han.

Anko van der Werff tillade att en fördel med att genomgå processen i USA är de möjligheter som ingår i den amerikanska konkurslagstiftningens chapter 11.

”Handlar om konkursskydd och finansiell rekonstruktion”

”Rent praktiskt finns exempelvis så kallade ‘stay order’, där flygplanen stannar hos oss tills vi fattar beslut om annat. Detta handlar om konkursskydd och finansiell rekonstruktion där man kan fortsätta att driva verksamheten. Inom andra jurisdiktioner kunde förfarandet ha fått större konsekvenser”, sade SAS-vd:n.

SAS-aktien fortsatte att falla när handeln inleddes i Stockholm på tisdagen. Omkring klockan 9.10 hade SAS backat ytterligare 5,5 procent till strax över 0:58 kronor.

”Väl genomtänkt”

Beslutet att ansöka om finansiell rekonstruktion under chapter 11 i USA är ett väl genomtänkt beslut av styrelsen.

Det sade Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS, vid en webbsänd presskonferens på SAS huvudkontor i Solna på tisdagen.

”Under många år har SAS varit tyngt av alltför stora kostnader. De senaste åren har varit de svåraste någonsin inom flygindustrin och framtiden förblir svårförutsägbar”, sade Carsten Dilling.

Han sade också att den pågående pilotstrejken gör en svår situation ännu tuffare.

”Vi måste helt enkelt göra mycket mer, och mycket fortare. Chapter 11-ansökan är ett sätt att accelerera arbetet med SAS Forward”, sade styrelseordföranden.