Aktie Flera sänkta vinstestimat har följt i kölvattnet av H&M:s försäljningstapp i det tredje kvartalet när analytikerna försökt lista ut hur den svaga utvecklingen på översta kommer att påverka det resultat klädbolaget redovisar den 29 september.

På torsdagen stod det klart att H&M:s kvartalsförsäljning för perioden juni-augusti inte nådde marknadens förhandstips, ner 4 procent jämfört med konsensus på -2,3 procent. Aktien svarade med ett nedställ på närmare 5 procent medan fredagen har inletts med mindre kursnedgång.

Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av några analytikerkommentarer, värt att påpeka från aktörer med en generellt positiv syn på H&M.

”H&M handlas till, i vårt tycke, attraktiva vinstmultiplar på nuvarande kursnivåer /…/ Vi har fortsatt en långsiktigt positiv syn på H&M men ser en dämpad kursutveckling på kort till medellång sikt”, skriver Ålandsbanken som uppger sig ha justerat ned sina estimat för H&M:s marginaler inför bolagets fullständiga rapport ”en smula”.

”Vi räknar nu med en bruttomarginal för kvartalet på 51,3 procent motsvarande en nedgång med 1,9 procentenheter jämfört med Q3 ifjol. Våra förväntningar om en svagare bruttomarginal bygger på en tilltagande valutamotvind och (temporär) ökning av transportkostnader vilket troligen drivit upp inköpskostnaderna under kvartalet”.

I sin framåtblick noterar Ålandsbanken dels H&M:s budskap om en bra start för höstkollektionerna, dels att flera offensiva lanseringar under sommaren kan bidra till försäljningstillväxt, framför allt på lite längre sikt.

”H&M möter (återigen) utmaningar i form av vikande disponibelinkomster och lågt konsumentförtroende på många av bolagets marknader. H&M:s erbjudande med attraktiva priser i olika produktsegment gör bolaget relativt väl positionerat i en lågkonjunktur”, kommenterar banken.

Nordea Markets har sänket riktkursen för H&M till 150 kronor från 170 kronor och upprepat sin köprekommendation, något Direkt rapporterat om tidigare på fredagen. Enligt Nordea är nu många negativa faktorer inprisade och banken tycker att det är dags att återigen inta en motsatt hållning till aktien jämfört med marknadens generella syn.

Nordea pekar bland annat på H&M:s ”attraktiva” värdering i kombination med förväntningar om att familjen Persson fortsätter att köp H&M-aktier. Banken justerar dock ner sina marginalestimat för att spegla dollarns förstärkning mot euro och på grund av den allmänt högre kostnadsinflationen. Prognoserna för H&M:s rörelsemarginal sänks med 4-9 procent för innevarande räkenskapsår och det två efterföljande.

Även Kepler Cheuvreux, som upprepar sin köprekommendation med en sänkt riktkurs ner till 155 kronor (175), noterar H&M:s positiva kommentar kring höstkollektionerna.

”När vi blickar framåt förväntar vi oss gradvisa prisjusteringar och minskade reor för att mildra effekten på bruttomarginalerna. Bomulls- och fraktpriserna har eventuellt nått sin topp och motvinden från den starka dollarn mot euron kommer att dröja sig kvar”, skriver Kepler i en kommentar där estimaten för 2022-2023 för H&M:s justerade rörelseresultat sänkts med 5-10 procent.