Besqabs vd Anette Frumerie.

Rapport Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 23,0 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (95,2). Resultatet per aktie uppgick till 1,49 kr (6,17).

Enligt segmentsredovisning, som ger den mest rättvisande bilden av verksamheten, blev rörelseresultatet blev 33,9 miljoner kr (105) och rörelsemarginalen var 13,7 procent (14,5).

Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 248 miljoner kr (723).

Besqab produktionsstartade inga bostäder under det tredje kvartalet, jämfört med 101 stycken i fjol.

Bolaget sålde 38 stycken bostäder, exklusive vård- och omsorgsbostäder, vilket var samma antal som motsvarande period i fjol. Hittills i år har 113 bostäder sålts.

Avvaktande marknad

”Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala är fortfarande avvaktande men vi ser en stabilisering under perioden. Prisutvecklingen i Stockholm visade en svagt uppåtgående trend”, kommenterar vd Anette Frumerie.

Hon uppger att bolagets såg en ökad försäljning i september ”och den fortsatte i god takt under oktober” och att de projekt som säljstartats hittills under 2018 har haft ett bra marknadsmottagande. Hittills under året har Besqab produktionsstartat 147 nya bostäder.

”Vi har fortsatt som riktmärke att cirka 30 procent av bostäderna ska vara bokade före produktionsstart”, enligt vd.

Per den 30 september 2018 hade Besqab 633 bostäder i pågående produktion. Av dessa bostäder var 53 procent bokade eller sålda, varav 51 procentenheter avser sålda bostäder och 2 procentenheter avser bokade bostäder.

Gynnsamma utsikter

Av de bostäder som färdigställts under 2018 var 5 bostäder osålda per den 30 september, varav 3 har sålts i oktober.

”Vi har inga osålda lägenheter i vår balansräkning”, noterar vd.

Vad gäller marknadsutsikter påpekar Anette Frumerie att de makroekonomiska faktorerna är gynnsamma men att bankernas ökade kreditrestriktioner i kombination med det stora bostadsutbudet fortfarande har en bromsande effekt.

”Vi tror därför på relativt stabila bostadspriser framöver, med variationer beroende på den lokala utbudssituationen”, skriver hon.