Corona Bank of Canada, BOC, sänker sin styrränta med 50 punkter till 1,25 procent (1,75).

Bank of Canada justerade senast styrräntan den 24 oktober 2018, när den höjdes med 25 punkter till 1,75 procent.

BOC skriver i ett uttalande att Kanadas ekonomi utvecklas nära potentialen och att inflationen är i linje med målet, men coronaviruset är en betydande negativ chock mot utsikterna för landet och världsekonomin.

”Det är troligt att när viruset sprids kommer förtroendet bland företag och hushåll att försvagas vilket ytterligare tynger aktiviteten”, skriver BOC.

Sammantaget är utsikterna ”tydligt svagare” nu än vid det senaste penningpolitiska mötet i januari och BOC står redo att justera penningpolitiken ytterligare om så krävs. Direktionen fortsätter att noga följa utvecklingen tillsammans med andra centralbanker och regeringar inom G7.