Sanionas samarbetspartner Medix erhåller positivt yttrande om tesofensin för viktkontroll och behandling av fetma i Mexiko

2023-02-25 12:45:00

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att den mexikanska tillsynsmyndigheten Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) på sitt Twitter-konto har publicerat att den tekniska kommittén för nya molekyler (El Comité de Moléculas Nuevas) har lämnat ett positivt yttrande avseende tesofensin för behandling av fetma.

”Vi gratulerar Medix till det positiva yttrandet avseende tesofensin för behandling av fetma i Mexiko. Därmed har ett viktigt steg tagits mot ett godkännande av tesofensin i Mexiko som nytt behandlingsalternativ för fetma, som hör till Mexikos största folkhälsoutmaningar. Det skulle – förutom att tillgodose ett betydande medicinskt behov på en viktig marknad – också innebära en potentiell ny inkomstkälla för Saniona, som är berättigat till royalties på produktförsäljningen i Mexiko”, säger Thomas Feldthus, VD på Saniona.

COFEPRIS tekniska kommitté har avgett ett positivt yttrande om tesofensin för behandling av fetma. Yttrandet innebär inte att ansökan om marknadsgodkännande har godkänts eller avslagits. Det tekniska yttrandet, som inte är bindande, avges som ett led i granskningsprocessen för nya molekyler.

Medix har sedan 2016 licensrättighet att utveckla och kommersialisera tesofensin i Mexiko och Argentina, och Medix har framgångsrikt genomfört en Fas 3-studie på fetma i Mexiko. Topline-resultaten publicerades i december 2018 och Medix lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande i Mexiko i slutet av 2019.

En artikel i The Lancet 2020 uppgav fetma som det största folkhälsoproblemet i Mexiko och konstaterade att bara 23,5 procent av den vuxna befolkningen hade en hälsosam vikt. Flera av de vanligaste dödsorsakerna i Mexiko är kopplade till fetma, däribland hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2 och leversjukdomar. Enligt Medix motsvarar den mexikanska marknaden för receptbelagda läkemedel mot fetma cirka 200 miljoner USD.

MFN