Saniona säkrar icke-utspädande tidsbestämt lån om 87 miljoner SEK (10 miljoner USD)

2021-07-14 14:00:00

PRESSMEDDELANDE

14 juli 2021

Saniona (OMX: SANION) ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att ett icke-utspädande tidsbestämt låneavtal om 87 miljoner SEK (10 miljoner USD) tecknats med Formue Nord Fokus A/S. Det upptagna lånet kommer att användas för att finansiera Sanionas kliniska utvecklingsprogram och allmänna driftskostnader.

Rami Levin, vd och verkställande direktör för Saniona, kommenterar: ”Vi inledde nyligen en Fas 1-studie av SAN711 och vi förbereder starten av två Fas 2b-studier med Tesomet på Prader-Willis syndrom respektive hypotalamisk fetma. Samtidigt blickar vi framåt och har identifierat sätt att påskynda genomförandet av dessa studier samt möjliggöra en smidig och snabb övergång till nästa skede av klinisk utveckling. Dessa initiativ kommer att kräva ytterligare kapital, varför vi tog detta lån som ger icke-utspädande finansiering på konkurrenskraftiga villkor. Lånet gör det möjligt för oss att stödja dessa initiativ utan att påverka aktiekapitalet.

Lånet är inte förenat med någon utgivning av teckningsoptioner eller aktier, med undantag för en rätt till omvandling i händelse av obestånd. En åtagandeavgift om 6 procent utgår till Formue Nord, vilket innebär att bolaget tillförs 81,78 miljoner SEK netto. Lånet löper med ränta om 1 procent på bruttobeloppet per påbörjad 30-dagarsperiod tills det återbetalats och lösts. Lånet löper ut i juni 2023.

Rasmus Viggers, Chief Investment Officer och partner på Formue Nord, säger: ”Vi ser fortsatt värdeskapande potential i Sanionas strategi för att avancera innovativa läkemedel för sällsynta sjukdomar. Vi är glada att kunna stödja den visionen och vi är övertygade om företagets förmåga att leverera.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 juli 2021 kl. 14.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Läkemedelskandidaten SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903, mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar, avanceras i preklinisk utveckling. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga


GlobeNewswire