SANIONA: RÖRELSERESULTATET BLEV -91,8 MLN KR 2 KV (-104)

2022-08-25 08:07:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Saniona redovisar ett rörelseresultat på -91,8 miljoner kronor (-104) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev -88,6 miljoner kronor (-104).

Rörelsens intäkter uppgick till 3,0 miljoner kronor (1,9).

Likvida medel var 173 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (421).

Under det andra kvartalet 2022 har Saniona genomfört en omfattande omstrukturering, som inneburit förändringar i ledningen, avveckling av verksamheten i USA, uppsägning av alla tjänster i USA och en uppdaterad strategi på kort sikt för partnerskap som kan säkra icke utspädande finansiering.

"Omstruktureringsprocessen går mot sitt slut, och huvuddelen av kostnaderna redovisas i delårsrapporten för det andra kvartalet. Det innebär att den finansiella rapporteringen för det andra halvåret 2022 kommer att återspegla den kvarvarande verksamheten. Nuvarande kassa beräknas kunna finansiera den planerade verksamheten åtminstone fram till slutet av andra kvartalet 2023, då ett lån från Formue Nord förfaller till betalning", skriver Sanionas vd Thomas Feldthus i rapporten.Direkt-SE