SANIONA: RÖRELSERESULTATET BLEV -22,6 MLN KR 4 KV (-126)

2023-02-23 08:18:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Saniona redovisar ett rörelseresultat på -22,6 miljoner kronor (-126) för det fjärde kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev -40,9 miljoner kronor (-130).

Rörelsens intäkter uppgick till 3,3 miljoner kronor (2,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -18,3 miljoner kronor (-68,2) med likvida medel om 112 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (357).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för helåret 2022 i likhet med föregående år.

Saniona har "uppnått alla förväntade milstolpar och viktiga brytpunkter för 2022 inom sina pipelineprogram. Det enda undantaget är Tesomet, som pausades i mars. Våra partnerskapsansträngningar fortsätter att nå stora framsteg och vi för givande samtal om strukturer och finansiella villkor med flera möjliga samarbetspartners. Som ett resultat av dessa konkreta diskussioner är vår nuvarande målsättning att etablera åtminstone två nya partnerskap under året, och vi strävar efter att ha minst ett på plats innan det första halvårets utgång", skriver Thomas Feldthus i vd-ordet av bokslutet för 2022.Direkt-SE