Saniona publicerar bokslutskommuniké för 2022

2023-02-23 08:00:00
Q4 2022 (Q4 2021)Jan–dec 2022 (jan–dec 2021)
Intäkter uppgick till 3,3 MSEK (2,9 M)Intäkter uppgick till 15,3 MSEK (10,5 M)
Rörelseresultat uppgick till -22,6 MSEK (-125,7 M)
Periodens resultat uppgick till -40,9 MSEK (-129,9 M)
Rörelseresultat uppgick till -225,7 MSEK (-411,6 M)
Periodens resultat uppgick till -245,4 MSEK (-410,9 M)
Resultat per aktie uppgick till -0,66 SEK (-2,08)Resultat per aktie uppgick till -3,93 SEK (-6,59)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,66 SEK (-2,08)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,93 SEK (-6,59)

Väsentliga händelser under Q4 2022

  • Den 3 november meddelade Saniona att SAN903 är redo att påbörja den regulatoriska processen för att inleda klinisk prövning i Fas 1.
  • Den 20 december meddelade Saniona att SAN2219 valts ut som första preklinisk utvecklingskandidat från bolagets program för GABA-A α2/α3-aktivatorer.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 17 januari meddelade Saniona att framgångsrik preklinisk validering genomförts in vivo för behandling av migrän inom ramarna för joint venture-programmet med Cephagenix.

Kommentar från VD
”Saniona har framgångsrikt uppnått alla förväntade milstolpar och viktiga brytpunkter för 2022 inom sina pipelineprogram. Det enda undantaget är Tesomet, som pausades i mars. Våra partnerskapsansträngningar fortsätter att nå stora framsteg och vi för givande samtal om strukturer och finansiella villkor med flera möjliga samarbetspartners. Som ett resultat av dessa konkreta diskussioner är vår nuvarande målsättning att etablera åtminstone två nya partnerskap under året, och vi strävar efter att ha minst ett på plats innan det första halvårets utgång. Jag är stolt över allt teamet har åstadkommit efter omstruktureringen 2022 och tacksam för stödet från våra aktieägare. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om hur vår spännande resa fortskrider under det kommande året.”

MFN